ADIYAMAN HÜRRİYET İLKOKULU 3-C SINIFI WEB SİTESİ
  Vücudumuz Bilmecesini Çözelim-4.sınıf test
 
VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
TEST

1.       Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizi oluşturan kemik çeşitlerinden değildir?
a.     Uzun kemikler
b.     Yuvarlak kemikler
c.      Yassı kemikler
d.     Kısa kemikler
 
2.       Aşağıda verilenlerden hangisi uzun kemiklere örnektir?
a.     Bacak kemikleri
b.     Omurgayı oluşturan kemikler
c.      Kafatası kemikleri
d.     El ve ayak kemikleri
 
3.       Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin bölümlerinden değildir?
a.     Kollar ve bacaklar
b.     Kafatası
c.      Omurga
d.     Eklemler
 
I.                    omurgadaki eklemler
II.                  dizlerdeki eklemler
III.                 kafatasındaki eklemler
IV.               el ve ayaklardaki eklemler
4.       yukarıda verilen eklemlerden hangileri hareke eder?
a.     I,III,IV
b.     I,II,IV
c.      II,III,IV
d.     I,II,III
 
5.       Aşağıdakilerden hangisi kısa kemiklere örnek değildir?
a.     Omurgadaki kemikler
b.     Eldeki kemikler
c.      Kafatası kemikleri
d.     Ayaktaki kemikler
 
6.       Aşağıda kaslar, eklemler ve kemiklerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a.     Vücudumuzun hareketini kemikler ve kaslar sağlar.
b.     Vücudumuzun hareketini kaslar ve eklemler sağlar.
c.      Vücudumuzun hareketini kemikler ve eklemler sağlar.
d.     Vücudumuzun hareketini kaslar, kemikler ve eklemler sağlar.
 
7.       Kafatası kemikleri arasındaki eklemler hangi çeşit eklemlere örnektir?
a.        Oynar eklem
b.        Oynamaz eklem
c.        Yarı oynar eklem
d.        Sabit eklem
 
 
 
8.       Vücudumuzdaki en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Göz kası
b.     Çene kası
c.      Kol kası
d.     Ayak kası
 
9.       “Hareket etmemizi sağlayan iskelet, kemiklerin birleşmesiyle oluşur. İskeletin dört temel kısmı vardır.”
İskeletin dört temel bölümü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
a.     Kafatası - kaburga - eklem ve kol ve bacak kemikleri
b.     Kafatası – omurga – eklem – kol ve bacak kemikleri
c.      Omurga – kaburga – göğüs kafesi – kol ve bacak kemikleri
d.     Kafatası – omurga – göğüs kafesi – kol ve bacak kemikleri
 
I.        Kısa kemiklerin üst üstte gelmesiyle oluşur.
II.       Şekli S harfine benzer
III.     Vücudun dik durmasını sağlar.
10.   Yukarıda özellikleri verilen kısım, iskeletimizin hangi bölümüne aittir?
a.     Omurga
b.     Kafatası
c.      Bacaklar
d.     Göğüs kafesi
 
11.   Vücudumuzdaki kemikler şekillerine göre kısa, uzun ve yassı kemikler olarak gruplandırılır.
Buna göre aşağıda verilen kemikler ve çeşitlerinin eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
a.     Omurga kemiği- kısa kemik
b.     Parmak kemiği – yassı kemik
c.      Bacak kemiği – uzun kemik
d.     Kafatası kemiği – yassı kemik
 
12.   Aşağıdaki kemiklerin hangileri arasındaki eklemler hareket etmez?
a.     Parmak kemikleri
b.     Çene kemiği
c.      Kafatası kemiği
d.     Kol dirsek kemikleri
 
I.        Beyni içine alarak korur.
II.       Kalp ve akciğerleri içine alarak korur.
13.   Yukarıda verilen görevler, sırasıyla aşağıdaki hangi yapıların görevidir?
a.     Göğüs kafesi – omurga
b.     Omurga – kaburga
c.      Kafatası – kaburga
d.     Kaburga – kafatası
 
14.   Kemiklerin birbirine bağlandığı yere eklem denir. Eklemler kemiklerin hareketini kolaylaştırır.
Buna göre aşağıda verilen eklemlerden hangisinin hareketi diğerlerine göre daha sınırlıdır?
a.     Kalça eklemi
b.     Omurga eklemi
c.      El eklemi
d.     Diz eklemi
 
15.   Kaslarımız lifli yapıdadır. Bu liflerin bir araya gelmesiyle kas demetleri oluşur.
Buna göre kasların vücudumuz için önemi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
a.     Düzgün vücut şekline sahip olmayı sağlar.
b.     Kasların bütün vücuda dağılmasını sağlar.
c.      Kasların istediğimiz dışında çalışmasını sağlar.
d.     Kemiklerin hareketini kolaylaştırır.
 
16.   İskelet ve kas sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a.     Dengeli beslenmek gerekir.
b.     Ağır yük taşınarak omurga zorlanmalıdır.
c.      Zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.
d.     Düzenli egzersiz yapılmalıdır.
 
17.   Burun hem koku alma hem de soluk alıp verme organıdır. Burun tıkalı olunca soluk ağızdan alınıp verilir. Fakat her zaman burundan nefes almak, ağızdan nefes almaktan daha sağlıktır.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangi olamaz?
a.     Burun toz ve mikropları tutar.
b.     Burun havadan daha çok oksijen alır.
c.      Burun havayı ısıtır.
d.     Burun havayı nemlendirir.
 
18.   Hava aşağıdaki organların hangisine uğradıktan sonra akciğerlere gelir?
a.     Soluk borusu
b.     Yutak
c.      Gırtlak
d.     Burun
 
19.   Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerin görevlerindendir?
a.     Solunan havayı ısıtır.
b.     Havadaki toz ve mikropları tutar.
c.      Vücudu hastalıklardan korur.
d.     Vücuda alınan oksijeni kana verir.
 
I.        Kanı taşımak
II.       Kanı pompalamak
III.     Oksijen ve karbondioksit taşımak
20.   Yukarıda verilen görevler sırasıyla aşağıdaki yapılardan hangilerine aittir?
a.     Kalp –damar- kan
b.     Kan – kalp – damar
c.      Damar – kalp – kan
d.     Damar – kan – kalp
 
21.   “Soluk alıp verirken kandaki ……………….. ve ………………..’in oranı değişir.” Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi gelmelidir?
a.     Oksijen – kan
b.     Oksijen – su
c.      Oksijen – karbondioksit
d.     Madensel maddeler – su
 
22.   Aşağıda verilen yapılardan hangisi solunum da görevli değildir?
a.     Akciğerler
b.     Yutak
c.      Soluk borusu
d.     Omurga
 
23.   İnsanlar neden soluk alıp vermek zorundadır?
a.     Oksijeni alıp karbondioksiti dışarı vermek için.
b.     Kaslarını hareket etmek için.
c.      Besinlerin vücuda taşınması için.
d.     Karbondioksit alıp oksijen vermek için.
 
24.   Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.     Solunumda yer alan yapılardan biri de kalptir.
b.     Solunumda yer alan yapılardan biri de akciğerimizdir.
c.      İnsanlar uzun süre soluk almadan durabilirler.
d.     Solunum sırasında karbondioksit alırız.
 
25.   Uyuduğumuzda solunumumuz nasıl değişir?
a.     Artar.
b.     Azalır.
c.      Önce artar, sonra azalır.
d.     Değişmez.
 
26.   “Sağlıklı soluk almak için, ……………… soluk almak gerekir.”
Boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Burnumuzdan
b.     Ağzımızdan
c.      Yutağımızdan
d.     Akciğerlerimizden.
 
27.   Soluk alıp vermede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a.     Burun
b.     Yutak
c.      Soluk borusu
d.     Çene
 
28.   Aldığımız hava hangi organda ısıtılır?
a.     Akciğerlerde
b.     Burunda
c.      Soluk borusunda
d.     Yutakta
 
29.   Aşağıdakilerin hangisi akciğerin işlevidir?
a.     Dışarıdan hava almak
b.     Kanı pompalamak
c.      Havayı ısıtmak
d.     Kirli kanı temizlemek
 
30.   Aşağıdaki ortamlardan hangisi bol oksijen alabileceğimiz bir ortamdır?
a.     Fabrikaların bulunduğu yerler
b.     Kent merkezleri
c.      Kafeteryalar
d.     Parklar
 
31.   Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi yapılarından değildir?
a.     Damarlar
b.     Kan
c.      Akciğerler
d.     Kalp
 
32.   Aşağıdakilerden hangisi kalp atışlarını dinlemek için kullanılan araçtır.
a.     Mikroskop
b.     Stetoskop
c.      Teleskop
d.     Endeskop
 
33.   Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.     Kemik dolaşım sistemi organlarındandır.
b.     Kanın dolaştığı organlardan biri de kaslardır.
c.      Eklemler dolaşım sistemi organlarındandır.
d.     Damarlar dolaşım sistemi organlarındandır.
 
34.   Kanın dolaştığı organlara ne denir?
a.     Dolaşım organı
b.     Kas
c.      Eklem
d.     Kemik
 
35.   “Kan dolaşımında kanı pompalama görevini ………….yapar.” Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Beyin
b.     Mide
c.      Akciğer
d.     Kalp
 
36.   Kanı temizleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Ağız
b.     Akciğerler
c.      Yutak
d.     Soluk borusu
 
37.   Aşağıdakilerden hangisi kanın işlevi değildir?
a.     Vücudun gereksinimi olan oksijeni taşır.
b.     Solunum organına oksijen taşır.
c.      Vücudu mikroplardan korur
d.     Yaraların iyileşmesinde etkilidir.
 
38.   Aşağıdakilerden hangisi kalbimizin her bir kasılmasını gösterir?
a.     Mikroskop
b.     Teleskop
c.      Titreşim
d.     Nabız
 
39.   Aşağıdakilerden hangisi kalbin işlevlerindendir?
a.     Kanı temizlemek.
b.     Kanın damarlarda ilerlemesini sağlamak.
c.      Soluk almayı sağlamak.
d.     Eklemleri hareket ettirmek.
 
40.   Kalple ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.     Kanın temizlenmesini sağlar
b.     Solunumu sağlar.
c.      Kanın vücutta dolaşımını sağlar.
d.     Kasların gelişmesini sağlar.
 
41.   Egzersiz yaptığımızda vücudumuzda aşağıdakilerden hangisi olur?
a.     Vücuda oksijen girmez.
b.     Kanın akışı yavaşlar.
c.      Kalp atışları yavaşlar.
d.     Kalp atışları hızlanır.
 
42.   Nabız sayısı 90 olan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.     Korkmuştur.
b.     Ağır eşya taşımıştır.
c.      Uyuyordur.
d.     Spor yapmıştır.
 
43.   Egzersiz yaptığımızda aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?
a.     Soluk alıp verme hızlanır.
b.     Vücudumuzda atılan karbondioksit oranı artar.
c.      Vücudumuz ısınır.
d.     Kanın akışı yavaşlar.
 
44.   Egzersiz sonunda aşağıdakilerden hangisi yaşanır?
a.     Soluk alıp verme sayısı azalır.
b.     Kanın akışı yavaşlar.
c.      Kalp atış hızı azalır.
d.     Vücut sıcaklığı azalır.
 
45.   Aşağıdakilerden hangisi egzersizle artmaz?
a.     Solunum sayısı
b.     Nabız
c.      Kanın akışı
d.     Ağırlık
 
46.   “Egzersiz yapan bir kişinin kalp atım hızı ……………… .” Cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir?
a.     Artar.
b.     Azalır
c.      Sabit kalır.
d.     Önce azalır, sonra sabit kalır.
 
47.   “Egzersiz yapan bir kişinin ………….. yorulmaz.” Cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir?
a.     Kemikleri
b.     Eklemleri
c.      Kasları
d.     Beyni
 
48.   “Maratona katılan bir atletin, soluk alıp verme sayısı …………….. .” Cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir.
a.     Sabit kalır
b.     Artar
c.      Azalır
d.     Önce azalır, sonra artar.
 
49.   Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.     Egzersiz vücudumuza yorgunluk vermez.
b.     Egzersiz sağlık için şart değildir.
c.      Egzersiz sağlığımız için şart değildir.
d.     Egzersiz yapmak kemiklerimize zarar verir.
 
50.   Solunum sayısı artan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a.     Çok uyuduğu
b.     Çok yemek yediği
c.      Az yemek yediği
d.     Egzersiz yaptığı
 
51.   Vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a.     İskelet
b.     Omurga
c.      Bacak
d.     Kıkırdak
 
52.   “Vücudumuzda iskelet sistemi çok önemlidir.”
Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevleri arasında yer almaz?
a.     Vücudumuza şekil verir.
b.     Kan hücrelerini üretir.
c.      Kasılıp gevşeyerek hareketimizi sağlar.
d.     İç organlarımızı dış etkilerden korur.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=