ADIYAMAN HÜRRİYET İLKOKULU 3-F SINIFI WEB SİTESİ
  Kuvvet ve Hareket test-1
 
4.Sınıf Fen Bilgisi Kuvvet ve Hareket-1
Bu Test 47 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.

--------------------------------------------------------------------------------


1. Pikniğe gittiğimizde ayşe ile ebru salıncağa bindiler ve sallanmaya basladılar.bu olayda hangi hareket vardır?

itme
çekme
sallanma
dönme
Bilmiyorum

2. Dünyanın en hızlı koşan canlısı kimdir?

Çita
Deve
Aslan
İnsan
Bilmiyorum

3. 1-Topaç çeviren çocuk topaca hangi kuvveti uygulamış olabilir?

dönme
sallama
hızlanma
yavaşlama
Bilmiyorum

4. Aşağıdakilerden hangisi yavaşlayan harekettir?

balkondan düşen halının hareketi
yukarı doğru fırlatılan taşın hareketi
gökyüzünden yere düşen uçağın hareketi
Dünya'nın Güneş etrafındaki dönme hareketi
Bilmiyorum

5. aŞAĞIDAKİ VARLIKLARDAN HANGİSİ KESİNLİKLE HAREKETSİZDİR?

suda yüzen balık
trende oturan insan
garajda duran araba
havada uçan kuş
Bilmiyorum

6. Aşağıdakilerden hangisi hareketsiz bir varlıktır?

güvercin
televizyon
Ağaç
kaplumbağa
Bilmiyorum

7. Aşağıdaki varlıklardan hangisi kesinlikle hareketsizdir?

suda yüzen balık
trende oturan insan
duran araba
uçan kuş
Bilmiyorum

8. Aşağıdakilerden hangisi hızlanan harekettir?

iskeleye yanaşan gemi
inişe geçen uçak
kırmızı ışığı gören sürücü
duraktan kalkan otobüs
Bilmiyorum

9. Aşağıdakilerden hangisinde çrkme uygulanmaz?

gerilen yay
halat çekme
topa vurma
el kantarıyla tartma
Bilmiyorum

10. Sınıfa girdikten sonra kapıyı kapatan öğrenci aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmış olur?

çekme
durdurma
döndürme
itme
Bilmiyorum

11. 40 kilogramlık bir yükü tek başına 10 cm kaldıramayan bir adam,bu yükü tek başına kaldırmak için ne yapmalıdır?

arkadaşından yardım ister.
yükü iter.
yükü çeker.
basit bir kaldıraçla yükü kaldırır.
Bilmiyorum

12. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji değildir?

ses
hava
elektrik
ışık
Bilmiyorum

13. Hangisi kuvvetin neden olduğu etki değildir?

Sallanma
Durma
Şekil değiştirme
Erime
Bilmiyorum

14. 2-Aşağıdakilerden hangisini kuvvet yapmaz?

durma
donma
sallama
dönme
Bilmiyorum

15. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların hareket özelliklerinden değildir?

hızlanma
yön değiştirme
erime
yavaşlama
Bilmiyorum

16. Duraktaki yolcuyu almak için otobüs şoförü hangi hareketi yapar?

hızlanma
yavaşlama
dönme
geriye gitme
Bilmiyorum

17. Şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün yappabileceği hareketler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

durma
sallanma
hızlanma
yavaşlama
Bilmiyorum

18. hareket eden bir topu durdurmak için hangisi yapılmalıdır

Topa hareketi yönünde kuvvet uygularız.
hareket yönünde topa hızlı vururuz.
topun hareketi yönünde yavaş vururuz.
topun hareketinin zıt yönünde kuvvet uygularız
Bilmiyorum

19. Futbol topu ile hangisini yapamayız?

Durma
Dönme
Sallanma
Yer değiştirme
Bilmiyorum

20. 3-Bitkiler nasıl hareket eder?

rüzgarla
sallanarak
büyüyerek
hareket etmez
Bilmiyorum

21. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez?

cisimleri durdurabilir
cisimleri hareket ettirebilir
cisimlerin şekillerini değiştirebilir
cisimlerim ısısını değiştirebilir
Bilmiyorum

22. Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme kuvveti uygulanmamaktadır?

Ceviz kırarken
Pencereyi açarken
Diş çekerken
Pantolonumuzu giyerken
Bilmiyorum

23. Saatin yelkovanının hareket etmesi, hangi tür harekete örnektir?

dönme
aşağı-yukarı
hızlanma
sallanma
Bilmiyorum

24. Hareket halindeki bir cisme karşı taraftan bir kuvvet uygularsak hangisi görülmez?

Hızlanma
Durma
Yavaşlama
Yön değiştirme
Bilmiyorum

25. " Varlıkları hareket ettiren etkiye .................. denir."cümlesini tamamlayan doğru kelime hangi seçenekte verilmiştir?

cisim
hareket
kuvvet
enerji
Bilmiyorum

26. Ali evden okulu 200 metre, okuldan markete 300 metre, marketten de 400 metre yürüyüp eve geliyor. Ali'nin o günkü yer değiştirmesi kaç metredir?

900
0
500
400
Bilmiyorum

27. " cisimlere uygulanan kuvvet onlarda bazı değişiklikler meydana getirebilir." Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle olabilecek bir değişiklik değildir?

donma
dönme
şekil değiştirme
durma
Bilmiyorum

28. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?

Newton
Joule
Erg
İvme
Bilmiyorum

29. 7- Aşağıda verilenlerden hangisinde kuvvet etkisiyle meydana gelen şekil değişikliği kalıcı değildir?

Balon
Teneke kutu
Metal tel
Kağıt
Bilmiyorum

30. 1.Mıknatısın demire uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

İtme
Çekme
Döndürme
Kaydırma
Bilmiyorum

31. "Hareket halindeki cisimleri durdurmak bazen tehlikeli olabilir."Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisinin yapğığı davranış yanlış değildir?

kaleye gelen topu yumruklayan kaleci
çatıdan düşen kiremiti tutan bir kişi
devrilen ağacı tutmaya çalışan bir kişi
feni boşalmış otobüsün önüne geçip durduran bir kişi
Bilmiyorum

32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi"kuvvet" kelimesinin tam olarak karşılığıdır?

Cisimlerin içinde bulunan güçtür.
Bir varlığın büyümesini sağlayan etkileyici durumdur.
Bir cismi durduran, hareket ettiren, yönünü değiştiren itme ve çekme etkisidir.
Bir durumda meydana gelen, küçük ve büyük olan etkidir.
Bilmiyorum

33. 8- I. Hareketsiz bir cismin harekete başlaması. II. Cismin şeklinde değişiklik olması. III. Hareketli bir cismin durması. Yukarıdaki verilenlerden hangileri kuvvet etkisiyle gerçekleşir?

Yalnız I
II,III
I,II
I,II,III
Bilmiyorum

34. 2.Bir yumurtaya verilen kuvvetlerden hangisi uygulanırsa şekli değişir?

bükme
çekme
germe
sıkma
Bilmiyorum

35. Aşağıdaki sporlardan hangisini yapan bir kişi dönme hareketi yapmaz?

Bale
Buz pateni
Halter
Yüzme
Bilmiyorum

36. 9- Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir
Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir
Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir.
Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.
Bilmiyorum

37. 3.Aşağıdakilerden hangisini yapan kişi daha çok kuvvet uygulamaktadır?

yazı yazma
merdiven çıkma
uyuma
yemek yeme
Bilmiyorum

38. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Otobüsün duraktan hareket etmesi,hızlanmadır.
Duvar saatinde yelkovanın hareketi,dönmedir.
Asansörün hareketi aşağı- yukarıdır.
Beşikte sallananbebeğin hareketi yavaşlamadır.
Bilmiyorum

39. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle olmaz?

Durma.
Şekil değiştirme.
Donma.
Hareket
Bilmiyorum

40. Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirmesine neden olamaz?

Cam
Lastik
Kağıt
Kalem
Bilmiyorum

41. Aşağıdakilerden hangisi kendi kendine hareket edemez?

bebekler
kuşlar
evler
ağaçlar
Bilmiyorum

42. Cisimleri hareket ettiren, yönlerini değiştiren etkiye ne denir?

hareket
kuvvet
etki
tepki
Bilmiyorum

43. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan kuvvet ortadan kalkınca eski şekline döner?

pencere camı
açacak
kalem
silgi
Bilmiyorum

44. Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?

İtme veya çekme
eritme
dondurma
büyütme
Bilmiyorum

45. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kuvvet cisimlere çekme şeklinde uygulanmış olabilir?

Ahmet odasının enceresini kapattı
Ali masayı hareket ettirdi
Mehmet penaltı kullandı
Rüzgâr kapıyı kapattı
Bilmiyorum

46. Aşağıdaki durumların hangisinde sallanma veya dönme hareketi yoktur?

Salıncaktaki çocuğun yukarı doğru hareket etmesi
Serin hava almakiçin pencerenin açılması
Kapı anahtarını çevirerek kilidin açılması
Kaleye gel topu kalecinin yumruklaması
Bilmiyorum

47. Aşağıdaki maddelerden hangisine kuvvetsıkma şeklinde uygulandığında maddenin şekli değişir?

Demir çubuk
Cam
Hamur
Tahta
Bilmiyorum
 
   
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol