ADIYAMAN HÜRRİYET İLKOKULU 3-F SINIFI WEB SİTESİ
  Deyimler testi
 
                                          Deyimler Testi
 
1. “ Ağzı bozuk” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
        A. Kötü sözler söyleyen           B. Kibar konuşan           C. Ağzı yara olmuş

2. “ Çok pişman olmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dört gözle beklemek          B. Dizini dövmek           C. Parmakla gösterilmek

3. Aşağıdakilerden hangisi “ Etekleri tutuşmak”  deyiminin anlamıdır?
A. Bir işe fırsat vermek            B. Elbisesi yanmak         C. Çok telaşlanmak

4. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ Söylenen bir şeyi duymamış gibi davranmak, umursamamak” anlamına gelir?
A. Kulak ardı etmek       B. Kafasına koymak               C. Kendini naza çekmek

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ pot kırmak” deyimini açıklar?
       A. Bir eşyayı kırmak       B. İstemeden sakıncalı bir söz söylemek              
      C. Aldatmak, kandırmak

6. “ Oldu bittiye getirmek” deyiminin anlamı hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?
A. Olup bitirmek           B. Bir işi çabucak bitirmek            C. Bir şeyi bitirip, tüketmek

7. “ Yufka yürekli” deyiminin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
        A. Merhametli              B. Acımasız                  C. Yalancı

8. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ Çok sinirlenmek” anlamındadır?
        A. Tepesi atmak           B. Rengi solmak            C. Kulakları çınlamak

9. “ Telaştan ne yapacağını şaşırmak”  anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
        A. Küplere binmek         B. Eli ayağı dolaşmak             C. Tabana kuvvet

10. “ Her işi zamanında yapmak” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bugünü işini yarına bırakma          B. Damlaya damlaya göl olur.     
C. Akıl yaşta değil, baştadır.

11. “ İki dinle bir söyle. “ atasözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
       A. Çok fazla konuşmak yerine az ve öz konuşmak gerekir.
        B. Uzun uzun konuşarak insanların dinlemelerini sağlamak gerekir.
        C. Konuşmasını bilmeyen dinlemesini de bilmez.

 12. “ Kendine yapılan iyiliğe kötülükle karşılık vermek” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dikensiz gül olmaz.     B. Besle kargayı oysun gözünü.  C. İşleyen demir ışıldar.

 13. “ Aynı işten bir kere zarar gören kişi ikinci sefer daha dikkatli olur.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
        A. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
        B. Koyun can derdinde, kasap et derdinde.
        C. Fazla mal göz çıkarmaz.

14. “ Huylu huyundan vazgeçmez..” atasözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
        A. Bir şeyi önemsiz ve küçük deyip geçmemek gerekir.
        B. Başkalarına gösteriş yapılan hiçbir şeyden hayır gelmez.
        C. Bir insan, alıştığı şeylerden yanlış da olsa kolay kolay vazgeçmez.

15. “ İşe yaramaz, aylak kişiler bütün günlerini orada burada boş laf söyleyerek geçirir.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
        A. Sayılı günler tez geçer.
        B. Leyleğin ömrü laklakla geçer.
        C. Isıracak köpek dişini göstermez.

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ Bir iş olmadan, olmuş gibi davranmamak gerekir.”  Atasözünü açıklar?
 A. Doğmadık çocuğa don biçilmez.         B. Dikensiz gül olmaz.        
 C. Huylu huyundan vazgeçmez.

17.  “ Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.” Atasözünün anlamı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?
        A.  Bir işin nasıl sonuçlanacağı bugünkü gidişinden bellidir.
        B. Çarşamba gününden sonra perşembe günü gelir.
        C. Hayatta her işin bir yolu vardır.

18. “ Toplumda her insanın kendine özgü bir davranışı olayları yorumlaması, iş yapma biçimi vardır. Hiç kimseninki birbirine benzemez.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
        A. Rüzgâr eken fırtına biçer.
        B. Taşıma su ile değirmen dönmez.
        C. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.


 
   
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol