ADIYAMAN HÜRRİYET İLKOKULU 3-F SINIFI WEB SİTESİ
  Nutuk'un Gizli Şifresi
 

 Nutuk'un Gizli Şifresi..

Beyin cerrahi Dr. Muammer Yüksel ile biyofizik uzmanı Dr. Erhan
Kızıltan, bir bilimsel araştırma için bir araya gelip çalışmaya
başlar.

 

Bu araştırma için gerekli olan bilgisayar programını Dr. Erhan Kızıltan yazar.


Programın çalışıp çalışmadığını denemek için o sırada bilgisayarda tam
metni hazır olarak bulunan Atatürk'ün 15–20 Ekim 1927 tarihleri
arasında CHP kongresinde okuduğu Büyük Nutuk'unu programa koyarlar.

Bir süre sonra, program Nutuk'un içinde her kelimenin kaçar kez
tekrarlandığını ortaya çıkarır. İki bilim adamı, ilk olarak Nutuk'ta
19'ar kez tekrarlanan kelimeleri ilk kullanım sıralarına göre bir
araya getirerek bir metin ortaya çıkarırlar.

19 rakamı Atatürk'ün hayatında önemli bir yer tutmaktadır. ÇÜNKÜ :
*Atatürk,19.yüzyılın bitmesine 19 yıl kala 1881 de doğdu. (1881, 19'un
99 katıdır.)

*1881,Rumi takvime göre 1297'ye denk gelir. (1+2+9+7=19)

*Selanik'te doğdu. Selanik sözcüğünün ''ebced'' hesabıyla (Arapçada
her harfin sayısal bir değeri olduğunu belirten hesap) değeri 171'dır.
(171, 19'un 19 katıdır.)

*Nüfus kütüğünde sıra numarası 19'dur.

*Nüfus Cüzdan numarası 999814'tü. (Bu sayı 19'un 52'306 katıdır.)

*İstanbul Harp Okulu'na 1900'de kayıt oldu. (1900, 19'un 100 katıdır)

Bu sırada yaşı 19'du.

*Harp Akademi'sine 57.inci devre olarak girmiştir. (57, 19'un 3 katıdır.)

*Atatürk Harp Okulunu 20'nci olarak bitirdi. Subaylardan birisi yabancıydı.

Bu nedenle mezun olan 19'uncu subay oldu.

*Yüzbaşı olarak orduya katılış sırası 38'di. (19'un iki katıdır.)

*Çanakkale Savaşları'nın zaferle sonuçlanmasında büyük rol oynayan
19.uncu tümeni kurdu.

*19 Mayıs 1915' de albay oldu.

*Komutanı olduğu alayın numarası da 38' di. (19'un 2 katıdır.)

*Komutanı olduğu bir başka alayın numarası 57'ydi. (19'un 3 katıdır.)

*19 Mart 1916'da tuğgeneral oldu.

*19 Aralık 1904'de Yıldız Sarayı'na çağrıldı.

*19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. O zaman 38
yaşındaydı. (Yani 19'un 2 katı)

*Atatürk'ü Samsun'a götüren Bandırma vapurunun 19 yolcusu vardı.

*Samsun'da 19 gün kaldı.

*4 Temmuz 1919'da Erzurum'a gitti.19 gün sonra 23 Temmuz'da Erzurum
Kongresi'ni topladı.

*4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden 114 gün sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya
gitti. (114, 19'un 6 katıdır.)

*Mili Mücadele'ye başlanması için komutanlarıyla yaptığı konuşmanın
tarihi 19 Kasım 1919'du.

*TBMM'nin kurulmasına 19 Mart 1920'de karar verdi.

*19 Eylül 1921'de mareşallik ve gazilik unvanı aldı.

*Gençliğe Hitabe'de 19 cümle vardır.

*Mustafa Kemal Atatürk adında 19 harf var.

*Atatürk'ün Latife Hanım ile olan evliliği 912 gün sürdü. (912, 19'un
48 katıdır)

*10 Kasım 1938'de öldü. (1938, 19'un 102 katıdır.)

*57 yıl yaşadı. (19'un 3 katıdır.)


*Yaşamının ilk 19 yılında askerliğe hazırlandı. İkinci 19 yılında
asker olarak hizmet verdi. Üçüncü 19 yılında ise ülkenin kurtarıcısı
ve devlet başkanı olarak görev yaptı.

*Öldüğünde yatağının altında bulunan otomatik silahta 19 mermi vardı.

*Cenaze namazı 19 Kasım 1938'de Dolmabahçe Camii'nde kılındı.

*Atatürk'ün ölümü üzerine silah arkadaşı İsmet İnönü'nün Türk
Milletine yazdığı beyanname 19 cümledir.

*Cenazesinde çalınan Chopin'in cenaze marşının numarası 19' dur. Bu
marşta 19 nota vardır.

*Miras olarak 19.000 lira bırakmıştır. (Yani 19'un 1000 katı)

*''Ne mutlu Türküm Diyene'' cümlesi 19 harftir.

*''İstikbal Göklerdedir'' cümlesi de 19 harftir.

*İstanbul Akaretler 'de kaldığı evin numarası 19'dur.

İşte bu nedenle, NUTUK'da 19'ar kez tekrarlanan kelimelerden bir metin
oluşturan Dr. Muammer Yüksel ile Dr. Erhan Kızıltan, Osmanlıca
sözcükleri günümüz Türkçesine çevirir bazı eksik cümleleri, anlamını
bozmayacak şekilde tamamlar. Sonuçta ortaya şu şaşırtıcı metin çıkar.

''TÜM SEÇKİN TEMSİLCİLER; MİLLETE HİZMET ETMEK YERİNE, GÖREVLERİNİ
YERİNE GETİRMEMEKTEDİRLER. BUNLARIN KANUNLARA BİLFİİL UYMALARI
GEREKTİĞİNİ BELİRTİNİZ. ŞUNU SÖYLEYİNİZ:
YAKIN ZAMANA KADAR MEVCUT FAALIYETLERİ BAŞKA GÖZLE GÖRMEYE
ÇABALAYANLAR ARTIK DURUMUN FARKINA VARMIŞLARDIR. KUMANDANLARIN
(ASKERLER VE YÖNETİCİLER) HİZMET ETMELERİNE SİZ ENGEL OLUYORSUNUZ.
OLAYLARI TAM OLARAK DÜŞÜNEN HER KİŞİ  BUNUN NEDENİNİN, HÜKÜMET
OLDUĞUNU GÖRÜR.''

''TÜM BAŞKANLIK SİSTEMİ BİZCE SUİSTİMAL EDİLMEKTEDİR. TOPLANACAK
TARAFLAR SAYICA AZ OLSA BİLE AZAMİ SAYIDAKİ DÜŞMANIN KARŞISINDA
DURMALIDIR. BU ÇAĞRIYI YAPMASI GEREKEN YÜZBAŞILARDIR. BÜYÜK ŞEREFLİ
CEPHE DÜŞÜNÜLMELİDİR.''

Bu metin 2 bilim adamını çok şaşırtır. Çünkü günümüz Türkiye'si ile
ilgili ipuçları vermektedir. Bir başka deyişle Atatürk,100 yıl önceden
Türkiye'de olup bitecekleri görmüş gibidir.

Dr. Muammer Yüksel ve Dr. Erhan Kızıltan araştırmaları sırasında 19'ar
kez tekrarlanan (Türkçe) sözcükler de bulur. Bu sözcüklerle
oluşturdukları metin ise, Türkiye'deki bölücülük hareketinin ne
aşamaya geleceğini 100 yıl önceden gösterir gibidir.

''MAKSADIN ANLAŞILIYORDU. TARİHİ VİLAYETİN AHALİSİNİ BÖLÜP DİYARBAKIR
KÜRT DEVLETİNİN KURULMASINA YOL AÇMAK. MEMLEKETİN İÇİNDE BULUNDUĞU
DURUM KESİNLİKLE BİRİSİNİN DURUMA MÜDAHALE ETMESİNİ GEREKTİRECEKTİR.
İÇİNDE BULUNULAN SOMUTSUZ KOŞULLAR GEREĞİNCE BAĞIMSIZ GRUPLAR HAREKETE
GEÇECEKTİR. YİRMİ VAKİT SONRASINDA BU DEĞERLENDİRMEYİ KİM YAPACAK VE
EYLEME GEÇECEKTİR.''


Bu metinde yer alan ''YİRMİ VAKİT'' ifadesini ilgi çekici bulan iki
bilim adamı bir araştırma yapar. Vardıkları sonuç şaşırtıcıdır.
Güneydoğu 'da bir Kürt devleti kurmak için yola çıkan Abdullah Öcalan
PKK'yı 1978'de kurmuştur. Öcalan 1999'da yakalanmıştır. Bir başka
deyişle eylemlere başladığı yıl ile yakalandığı yıl arasında 21 sene
vardır. Bu da Atatürk'ün ''YİRMİ VAKİT'' deyimine uygun bir zamandır.
İki bilim adamının yorumuna göre, bu 20 vakit dolmuştur. Ve ülkenin
bölünmesini engellemek için eyleme geçilmesi zamanı gelmiştir.

Nutuk'u iki bölüm halinde kitaplaştırıldığını göze alan Dr. Muammer
Yüksel ile Dr. Erhan Kızıltan, kitabın 'belgeler' bölümünde de 19'ar
kez geçen sözcükleri arayıp bulur ve yeni bir metin ortaya çıkarır.

''DÜŞÜNDÜKLERİNİ AÇIKÇA SÖYLEYEN PEK ÇOK KİŞİNİN ORTAK FİKRİ;
HÜKÜMETİN BUGÜN DÜNYAYA YAKIN DURMASININ ASIL NEDENİNİN, SEÇİMLE
KENDİLERİNE VERİLEN GÜCÜ KULLANARAK, SİSTEME RESMEN AYKIRI FİKİRLERİ
UYGULAMAYA ÇALIŞMASIDIR. GERÇEK YÜZÜ BELLİ OLMAYAN AZINLIKTA OLAN
YÖNETİM MERKEZİ, GERÇEK YÖNETİMİN, ANKARA'NIN DİKKATİNİ ÇEKMEK
ZORUNDADIR. RÜŞVETÇİ VALİLERİN (YÖNETİCİLER) CUMHURİYET İLKELERİ
YERİNE, KENDİ ÇIKARLARINA YÖNELMELERİ MÜDAHALEYİ GEREKTİRİR.''

Dr. Muammer Yüksel ile Dr. Erhan Kızıltan bu son metnin günümüz
Türkiye'sini anlattığını düşünüyor. İki bilim adamı bu çalışmayı kitap
haline getirdi.

Kitap'tan çıkan ve ''NUTUK'DAKİ GİZLİ HİTABE'' adını taşıyan kitabın
önümüzdeki günlerde epey tartışma yaratacağı ortada. Çünkü kitapta
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin hangi anlama geldiği ve hitabedeki
uyarıların hangi zaman diliminde geçerli olacağı da yine 19 formülü
ile açıklanıyor.

Sonuç olarak;

ZAMANININ İLERİSİNDEKİ ADAM OLARAK NİTELENEN ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK'ÜN 100 YIL ÖNCE YAZDIĞI NUTUK, GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNİN İÇİNDE
BULUNDUĞU DURUMU ÇOK NET OLARAK ORTAYA KOYUYOR.

KAYNAK:narpaylasim@googlegroups.com

 
   
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol