ADIYAMAN HÜRRİYET İLKOKULU 3-F SINIFI WEB SİTESİ
  Atasözü-Deyim-terim test 1
 

 

ATASÖZÜ - DEYİM –TERİM – Test 1
 
1 . " Aba altından sopa göstermek "  deyiminin anlamı aşağıdakilerden
           hangisidir?
            a) Birisini üstü kapaklı korkutmak.
            b) Birisini dövmek.
            c) Birisini sopa ile kovalamak.
            d) Yanlış yapılan bir işin üzüntüsünü çekmek.
 
2 .    Hangisi atasözlerinin özelliklerinden değildir?
            a) Kısa ve özlü sözler olmaları   b) Kalıplaşmış sözler olmaları
            c) Söyleyeninin belli olması       d) Söyleyeninin belli olmaması
  
3 ." Düşündüğünü açıkça söyleyen, gizli düşüncesi olmayan " anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
            a) Açık vermek                               b) Açık yürekli olmak
            c)  Saman altından su yürütmek   d) Ağız kalabalığı yapmak
 
4 . " Bayram etmek " deyiminin anlamı hangi seçenekte belirtilmiştir?
            a) Bayramları sevmek                 b) Bayram yapmak
            c) Çok sevinmek                         d) Çok heyecanlanmak
 
 
5 .        Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
a) Adı batmak                                              
b) Ağzının payını vermek
c) Akıl kişiye sermayedir                           
d) Saltanat sürmek
 
6 .        Hangi seçenekteki atasözü anlamı bakımından diğerlerinden farklıdır?
            a)Bir elin nesi var, iki elin sesi var.  b) Yalnız taş, duvar olmaz.
            c) Yarası olan gocunur.                      d) El eli yıkar, el de yüzü.
 
 
7 . " Gizlice yapılan bir işin ortaya çıkması " anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?
            a) Ağzında bakla ıslanmamak        b) Kokusunu almak
            c) Kokusu çıkmak                            d) Dile gelmek
 
8 ."Sabırla koruk helva olur."atasözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmektedir?
 
            a) Kaliteli helvanın   b) Koruk üzümün   c) Sabrın   
            d) Konuşmanın
 
 
 
9 .        Aşağıdakilerden hangi deyimdir?
            a) Ak akçe kara gün içindir         b) Ağacı kurt, insanı dert yer
            c) Dünya iki kapılı bir handır        d) Ağzından bal akmak
 
 
10. "Bin bilsen de bir bile danış" atasözüne eş anlamlı olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
 
            a) Soran dağlar aşmış, sormayan yoldan şaşmış.
            b) Bir kapı kapanırsa bin kapı açılır.
            c) Sorma kişinin aslını sohbetinden bellidir.
            d) Başkasına yük olmaktansa yükünü kendin taşı.
 
11. Uygun olmayan davranışların niçin yapıldığının açıklanmasını istemek anlamına gelen deyim hangi seçenekte verilmiştir?
            a) Hesap görmek                            b) Hesap sormak
            c) Hesabını bilmek                          d) Hesap yapmak
 
12. Aşağıdaki deyimlerden hangisi " kulak vermek " deyimi ile benzer
           anlamdadır?
            a) Kulak kesilmek                              b) Kulak kabartmak
            c) Kulağına küpe olmak                    d) Kulaktan dolma
 
13.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Kaçan balık iri olur."  atasözüyle yakın anlamlıdır?
a) İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.
            b) Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur.
            c) Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
            d) Atılan ok geri dönmez.
 
 
14.      Aşağıdakilerden kaç tanesi deyimdir?
            I   - Kurt dumanlı havayı sever
            II  - Kuyusunu kazmak
            III - Küp gibi
            IV - Süklüm püklüm
            V  - Sinek pekmezciyi tanır
 
            a) 2                 b) 1                    c) 3                    d) 4
 
15.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
            a) Ayşe yufka yürekli birisidir.
            b) Onun yine keçi inadı tuttu.
            c) Ucuz malın mutlaka kusurlu bir yanı vardır.
            d) sabahtan beridir, sersem sepet geziniyor.
 
16.      " Eğilen baş kesilmez." atasözünün konusu nedir?
            a) saygı          b) Sevgi      c) Affedicilik        d) Yalvarma
 
 
 
17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yaşadığımız
     yerin temizliği  ve güzelliği ile ilgilidir?
 
            a) Kişi doğduğu yerde değil doyduğu yerde yaşar.
            b) Aslan yattığı yerden belli olur.
            c) Her taş yerinde ağırdır.
            d) Çürük tahta çivi tutmaz.
 
18.      Hangi cümlede deyim vardır?
            a) yeni yapılan yol çökmüş.            
b) ağırdan aldığına bakılırsa bu oyunu sevmedi.
c) Eş dost, sık sık birbirlerini ziyaret eder.
d) Buz dolabında yumurta kalmamış.
 
19.  Aşağıdakilerden hangisinin sonuna  " koymak, atma
olmak "
sözcüklerinden biri eklenirse deyim oluşmaz?
a) Göz ..............         b) Hava ..............       
            c) Baş ..............         d) Havanda su ...........
 
20. " Dizlerini dövmek " deyiminin anlamı hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) Üzülmek                                                  
b) Pişmanlık duymak                                              
c) Sevinmek                                                 
d) Telaşlanmak
 
21.       " Ağaç yaş iken eğilir." atasözü ile anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
            a) Ağaçları korumamız gerekir.
            b) Ağaçlara şekil vermek için erken davranmalıyız.
            c) İnsanlar, küçük  yaşlarda eğitilmelidir.
            d) Büyüyünce ne iş yapacağımıza küçükken karar vermeliyiz.
 
22.      I   - Göze çalmak
            II  - Ödü patlamak
            III - Karnı zil girmek
            IV - Tepesi atmak
 

Yukardakilerden, hangi ikisinin son sözcüklerinin
yerleri değiştirilirse tümü de deyim olur?


 
    a) I - III                b) III - IV           c) II - IV             d) I - IV 
 
23.      “Dinlemenin” önemini anlatan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üzüm üzüme bakarak kararır.                 
b) Kulak misafiri olmak
            c) Bir söyle, bin dinle                                 
d) El elden üstündür.
 
24.      Aşağıdaki atasözlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
 
            a) Rüzgâr eken fırtına biçer.                       
b) Gülü seven dikenine katlanır.
            c) Eden bulur.                                              
d) Herkes ektiğini biçer.
 
 
25.   "Sürüden ayrılanı kurt kapar" atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
 
            a) Arkadaşlık                        b) Birlik ve beraberlik
            c) Dürüstlük                          d) İşbirliği
 
26.      Hangi seçenekteki, atasözü değildir?
            a) Fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü
            b) Çil yavrusu gibi dağılmak
            c) Hatasız kul olmaz
            d) El atına binen tez iner
 
27.      Atasözü ile vecize arasındaki fark nedir?
            a) Atasözünün söyleyeni bellidir.
            b) Vecizenin söyleyeni bellidir.
            c) Vecize, atasözüne göre daha kısadır.
            d) Vecize, atasözüne göre daha uzundur.
 
28.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur?
            a) üçten fazla paragrafı olan parçaları okumaktan hoşlanmam.
            b) Sıfat tamlamaları, sıfat ve bir isimden oluşur.
            c) Her üçgenin üç tane iç açısı vardır.
            d) Her sabah mutlaka bir bardak süt içerim.
 
29.  " Hata yapmaktan korkan insan, hiçbir şey yapamaz."
                                                                                              Lincoln
            Lincoln, yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
            a) Herkes hata yapabilir.
            b) Hatalarımızdan dolayı fazla üzülmemeliyiz.
            c) Hatalarımız bizi yıldırmamalıdır.
            d) Hata yapmamalıyız.
 
30.  Yukarıdaki soruda tırnak içine alınmış cümleye ne isim verilir?

              a) Vecize       b) Atasözü    c) Deyim            d) Terim
 
   
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol